Váš partner pro zdravý domov

Prim.MUDr. Vladimír Komrska, CSc., zástupce přednosty

Mohl byste v krátkosti představit FN Motol a vaše oddělení?

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol je největším dětským hematologickým a onkologickým pracovištěm v ČR. Poskytuje komplexní hematologickou a onkologickou léčbu dětem od 0 do 19 ti let věku, včetně transplantace kostní dřeně. Spádovým územím jsou Praha a Středočeský kraj, v řadě případů pak celá ČR. Kromě léčebné činnosti je velká pozornost věnována i výzkumu, při klinice pracují výzkumné laboratoře, které dosahují významných úspěchů i v mezinárodním měřítku.

Každý nemocný člověk je ve zvýšené míře ohrožen, jeho organismus je oslabený. Jaká jsou specifika Vašich pacientů, čím jsou jiní?

Onkologická léčba je velmi náročná po fyzické i psychické stránce a výrazně oslabuje obranyschopnost pacienta. Naši pacienti jsou tedy ohroženi zejména infekcemi, které mohou mít i fatální průběh.

Proč považujete vzduch zbavený prachových částic, virů, bakterií a sporů za důležitý?

Právě pro výše uvedenou sníženou obranyschopnost našich pacientů.

Dlouhé roky používáte na Vašem oddělení čističky vzduchu Lux Aeroguard. Vaše zkušenosti s nimi?

Čističky vzduchu Lux Aeroguard jsme si vybrali pro jejich suchý způsob filtrace a použití HEPA filtrů, které ostatní čističky vzduchu v této cenové hladině nenabízejí. Navíc jsme po nákupu prvních několika kusů narazili na velmi vstřícný přístup vedení firmy, která nám při nákupu dalších přístrojů vyšla významně vstříc. Zapomenout nelze ani na jednoduchou obsluhu, spolehlivost a výborně fungující servis.

Proč jste si vybrali čističky Lux Aeroguard? Proč považujete systém čistění vzduchu Lux za optimální v porovnání s jinými (suchý způsob filtrace x vlhkost- spory-rizika)

Jak již bylo zmíněno, čističky Lux nám vyhovují zejména pro suchý způsob filtrace a použití HEPA filtrů. U přístrojů, které pracují s vlhkým způsobem filtrace, jsme v minulosti zaznamenali přerůstání některých bakterií a plísní.

Vaše prostory jsou pravidelně monitorovány z hlediska výskytu virů, bakterií a spor, vidíte při těchto měřeních rozdíly ve výsledcích v místech, kde jsou umístěny čističky Lux?

Ano, prostory pro pacienty jsou pravidelně mikrobiologicky kontrolovány a tam, kde jsou umístěné čističky, jsou výsledky testů zřetelně příznivější.

Stejné filtry instalované v čističkách Lux jsou používané i na operačních sálech. Není toto prostředí pak příliš "sterilní"? Nerozmazlujeme zbytečně organismus? Jako lékaři, vidíte zdravotní efekt na používání čističek vzduchu i pro běžné domácnosti?

Pro naše pacienty není žádné prostředí „příliš sterilní“, protože jsou infekcemi všeho druhu skutečně vážně ohrožení. Myslím si, že čističky vzduchu mají význam i v domácnostech, kde děti tráví obvykle nejvíce času, a že k „otužování“ organismu bohatě stačí kontakt se škodlivinami na ulicích, ve škole a ve veřejných prostorách.

 

Prim.MUDr. Vladimír Komrska, CSc.,

zástupce přednosty, Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol

Infolinka 220 000 871 v pracovní dny od 9:00 do 16:00