Váš partner pro zdravý domov

Dobročinnost a sponzoring

Lux International – společnost, která není lhostejná

Po mnoho let je Lux International hrdý na to, že podporuje SOS Dětské vesničky, světově nejproslulejší charitativní organizaci evropského původu podporující děti, které potřebují pomoc.  V roce 2008, Lux International a jeho partnerská společnost Forbes Lux Group posunuly toto partnerství na vyšší úroveň podpisem celosvětově platné globální smlouvy s SOS Dětskými vesničkami. Prvním významným projektem je podpora SOS Dětské vesničky
v Iloilo na Filipínách, kde Lux International převzal roli hlavního sponzora na čtyři roky. Kromě toho bylo zahájeno množství lokálních dárcovských kampaní. Děti jsou naší budoucností po celém světě a Lux International je pyšný na to, že bude v dalších letech přispívat k zajištění budoucnosti dětí na celém světě.

Sociální odpovědnost 

Lux International plní své poslání vytvářet zdravý domov a šťastnou budoucnost pro rodiny na celém světě. Nabízíme nejen inovace pro zdravý a šťastnější život svých zákazníků, chceme také zajistit šťastný a zdravý domov rodinám a dětem, které to nejvíc potřebují. Aby Lux International dosáhl tohoto cíle, podporuje právě činnost SOS Dětských vesniček.

SOS Dětské vesničky je mezinárodní organizace založená pro děti na celém světě, které potřebují pomoc.
Tato organizace poskytuje sirotkům a opuštěným dětem dočasné domovy a stabilní pečující prostředí. Dětské vesničky odmítají myšlenku sirotčinců, chtějí dětem poskytnout náhradu rodinného prostředí. Děti tady cítí bezpečí
a blízkost ostatních.

Infolinka 220 000 871 v pracovní dny od 9:00 do 16:00